Lớp Tranh biện Juniors

Là khóa học dành cho học sinh có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Với độ tuổi này, học sinh đã có nền tảng ngôn ngữ tốt và kiến thức nền cơ bản. Học sinh sẽ được huấn luyện các nhóm kỹ năng phù hợp để phát triển năng lực cá nhân và làm việc nhóm.

Các nhóm kỹ năng, chiến thuật và kiến thức cần được bổ sung ở mức trung cấp:

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call