Lớp Tranh biện Skittles

Cấp độ Skittles dành cho học sinh từ 8-11 tuổi, lớp học tranh biện xây dựng kỹ năng cá nhân và làm việc nhóm, bổ sung ngôn ngữ và tạo thói quen sử dụng các nhóm kỹ năng, chiến lược và kiến thức.

Học sinh sẽ được đào tạo và bồi dưỡng các nhóm kỹ năng và kiến thức sau:

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call