Lớp Tranh biện Seniors

Là khóa học dành cho học sinh có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Với độ tuổi này, học sinh đã có nền tảng ngôn ngữ tốt và kiến thức nền vững vàng. Học sinh sẽ được huấn luyện các nhóm kỹ năng nâng cao để phát triển năng lực cá nhân và làm việc nhóm.

Các nhóm kỹ năng, chiến thuật và kiến thức cần được bổ sung ở mức nâng cao:

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call