Hỏi đáp về lớp tranh biện

Nội dung

Câu hỏi 1: Tôi muốn đăng ký học tranh biện, Veducon có lớp tranh biện cho học sinh lớp mấy?

  • Veducon có các lớp tranh biện cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Độ tuổi tốt nhất để bắt đầu học tranh biện là từ 8 tuổi. Lớp học tranh biện sẽ dựa vào năng lực ngoại ngữ và kỹ năng của học sinh. Tất cả học sinh đều được kiểm tra đánh giá để xếp lớp cùng trình độ.
  • Có 03 nhóm tuổi dành cho học sinh học tranh biện: Skittles (08 -11 tuổi); Junior (12-14 tuổi), Senior (15-18 tuổi)

Câu hỏi 2: Có yêu cầu Tiếng Anh đối với lớp tranh biện không?

  • Trong lớp học tranh biện, Tiếng Anh là công cụ giao tiếp và là phương tiện thể hiện chính kiến, quan điểm. Vì vậy các bạn tham gia lớp tranh biện đều cần nền tảng Tiếng Anh tốt và kiến thức nền phù hợp.
  • Những trường hợp chưa đủ năng lực ngoại ngữ, Veducon có các lớp Tiếng Anh bổ trợ để các bạn tăng cường ngôn ngữ và phát huy tối đa các kỹ năng cần thiết cho việc tự tin tranh biện và nói trước công chúng.
return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call